Definities Werkgelegenheid

FTE

Een arbeidsplaats met een volledige (36-urige) werkweek.

Aantal FTE (aantallen, jaarcijfers)

Het totaal aantal FTE op 31 december van het jaar (in zorg en welzijn, een bepaalde branche of een regio).

Werkgelegenheid (fte, per kwartaal)

Het totaal aantal FTE op de laatste dag van het kwartaal (in zorg en welzijn, een bepaalde branche of een regio).

Aantal FTE naar functie

Het aantal fte op 31 december van een bepaald jaar, naar 5 functiecategorieën.

Aantal FTE naar kwalificatie

Het aantal fte op 31 december van een bepaald jaar, naar 8 of 18 kwalificaties (werknemers zijn ingedeeld naar hoogst behaalde kwalificatie).

Aantal werknemers (indexcijfers, kwartalen)

Het totaal aantal werknemers (in zorg en welzijn, een bepaalde branche of een regio) op de laatste dag van het kwartaal, als indexcijfer t.o.v. eerste getoonde kwartaal.

Aantal FTE (indexcijfers, kwartalen)

Het totaal aantal fte op de laatste dag van het kwartaal (in zorg en welzijn, een bepaalde branche of een regio), als indexcijfer t.o.v. eerste getoonde kwartaal.

Deeltijdfactor

Gemiddeld aantal contracturen van werknemers in zorg en welzijn gedeeld door het aantal contracturen van een volwaardige werkweek.

POWERED BY

powered by